Kreativ forskningsmiljö lockar fler juridikforskare

Stjärnadvokat eller affärsjurist är drömyrken för många unga juridikstuderande. Men det går också att göra forskarbanan till ett attraktivt alternativ. Det visar uppbyggnaden av det tioårsjubilerande Centrum för kommersiell rätt vid Stockholms universitet.

Vid millennieskiftet befann sig den juridiska forskningen i Sverige i en kris. Konkurrensen från näringslivet hade ökat och studenterna sökte sig till advokatfirmor och affärsbyråer. Det var svårt att rekrytera nya forskare, berättar Jan Kleineman, ordförande i centrets särskilda utskott.

– Vår idé blev att skapa ett kreativt kluster, en miljö där vi kunde sätta forskningen i centrum och samverka mellan olika ämnen inom den kommersiella rätten.

Genom stöd från Stiftelsen kunde det nya centret börja verka, först endast i cyberspace. Men snart blev tiden mogen för att låta det ta form även fysiskt. En förebild blev Center for Commercial Law Studies at Queen Mary vid London University.

-Det har varit en stor framgångssaga, och genom ett förnyat stöd från Stiftelsen fick vi 2007 möjlighet att skapa en motsvarighet här.

Stort behov av forskning

Universitetet ordnade lokaler, små kontorsrum och gemensamma större utrymmen bidrar till den kreativa atmosfären med inbjudande mötesplatser och bibliotek.

– Jurister har relativt låga löner i statlig tjänst. Här kan vi erbjuda en miljö som är lika trevlig som på byråerna, men med frihet i stället för det större ekonomiska utfallet.

Verksamheten leds av en styrelse och det särskilda utskottet, men de olika forskningsavdelningarna, bland annat förmögenhetsrätt och skadeståndsrätt, är självständiga. Finanskrisen har ytterligare skärpt behovet av juridisk forskning exempelvis för att reda ut regelverket på finansmarknaden.

– Det är ibland svårt att förklara för andra ämnesföreträdare varför det krävs juridisk forskning. Men man kan inte bara slå i en bok. Juridisk analys är ganska komplex, betonar Jan Kleineman.

Neutral mötesplats

Centret genomför egna större forskningsprojekt, arrangerar idéutvecklande seminarier och har ett stort internationellt utbyte. Det fungerar också som neutral mark för förhandlingar om känsliga juridiska frågor.

– Det har blivit en naturlig mötesplats för de ledande inom det juridiska området i Sverige. Och det har visat sig att det är mycket berikande att ha nära till varandra, till skillnad från en stor organisation, säger Göran Millqvist, professor i civilrätt.

Till dynamiken bidrar också att flera generationer är företrädda. På centret finns till exempel flera post doc-tjänster som täpper till ett tidigare hålrum, berättar Mia Karlsson som forskar om arbetsskador.

– Det finns ett abrupt glapp mellan disputation och till att bli etablerad forskare. Det behovet har vi kunnat fylla med post doc-tjänster. En utbildning utan forskare blir torftig, och därför är centret enormt viktigt. Vi ser också att studenterna blir intresserade av forskning när de får se de möjligheter som finns.