Wallenbergpriset – en viktig sporre för unga matematiker

– Det är prestigefyllt och det ger både uppmuntran och ekonomisk tillskott. Att vara matematiker är ofta mycket ensamt. Jag tror att priset blir extra viktigt eftersom matematiker i regel bedriver forskning under små förhållanden, säger Mats Andersson professor i matematiska vetenskaper vid Chalmers.

Priset delas ut av Svenska matematikersamfundet till löftesrika unga svenska matematiker.

– Prissumman, 300 000 kronor, är relativt stor och det är en viktig poäng för att priset ska uppmärksammas. Jag uppfattar att priset har en stor betydelse även för dem som inte får det, fortsätter Mats Andersson, som var ordförande för Svenska matematikerförbundet fram till sommaren 2013.

Priset instiftades under ett annat namn 1983 och delades ut två gånger innan det 1987 blev Wallenbergpriset, finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Sedan dess har 38 personer fått priset.

– Vissa år, när priskommittén inte kunnat särskilja de främsta kandidaterna, har det gått till två pristagare.

Mats Andersson menar att det faktum att nästan alla som fått priset fortsatt med matematisk forskning och blivit professorer visar hur värdefullt det är.

– Sedan är det väl ett sundhetstecken att det inte är alla, säger han med ett leende.

Lyfter området

Mats Andersson tilldelades själv priset 1994 och i hans korridor på Chalmers sitter totalt fem pristagare.

– För mig betydde priset väldigt mycket. Man uppmärksammas både på hemuniversitetet och i övriga Sverige. När utomstående bedömer att det arbete man gjort är bra får man en extra skjuts. Jag tycker att priset är ovärderligt för svensk matematisk forskning som incitament och sporre. Det lyfter upp hela forskningsområdet.

Mellan fem till tio forskare brukar vara kandidater till priset som delas ut årligen.

– Under hösten hålls en öppen nomineringsprocess. Priskommittén anlitar sakkunniga som granskar ansökningarna och kommittén meddelar sedan styrelsen sitt förslag på pristagare.

Priskommittén består av tre ledamöter som utses av styrelsen men som är helt oberoende.

– Vi känner en stor trygghet i att det är rätt personer som utses. Det är prestigefyllt att få sitta i kommittén.

Priset delas sedan ut under samfundets årsmöten som i regel hålls under våren eller försommaren.

Manlig dominans bruten

Under 2013 bröts äntligen den manliga dominansen som varit totalt sedan priset började delas ut, när Håkan Samuelsson Kalm och Elizabeth Wulcan fick dela på priset. Båda är verksamma inom komplex analys.
Trots att svenska elevers matematikkunskaper generellt har sjunkit drastiskt finns det fortfarande många begåvade matematiker i Sverige.
Men Mats Andersson menar att det är viktigt att Sverige både har en bredd och en topp inom matematik.

– Framtidens hållbara samhälle kommer att kräva en mängd komplicerade beräkningar. Vi kommer att behöva många ingenjörer, forskare och andra som kan driva teknikutvecklingen. Men matematik är viktig även för de som inte använder sig av den i yrket. Det finns ett demokratiskt och personligt värde i det för alla.

Ödesfråga för industrin

Plurikomplex analys är det matematikområde som Mats Andersson själv forskar inom.

– Det är grundforskning som används för att få svar på frågor inom bland annat algebra och geometri. Utvecklingen av numerisk analys är ett typexempel hur viktig matematisk forskning är för den teknologiska utvecklingen. Den har möjliggjort att man kan utnyttja supersnabba datorer som till exempel kan ge bättre väderleksrapporter.

En god tillgång på matematisk kunniga personer är lite av en ödesfråga för svensk industri enligt Mats Andersson.

– Vi kan inte importera alla ingenjörer som behövs. Hållbar utveckling är inte ett modeord utan en nödvändighet och till det behövs många matematiker.

Ändå var det var lite av en slump att Mats själv blev matematiker. I gymnasiet hade han siktet inställt på att bli musiker.

– Jag sökte till Musikhögskolan men kom inte in. Då valde jag att satsa på matematiken istället, för där kom alla in som sökte.

Text Carina Dahlberg
Bild Magnus Bergström