Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Klinisk medicin, juridik och samhällsvetenskap

Tekn. dr Marcus Wallenberg bildade Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 1963 i samband med sin hustru Mariannes 70-årsdag.

Det totala donationsbeloppet var 22,7 miljoner kronor. Sedan grundandet har Stiftelsen lämnat anslag om sammanlagt 2,4 miljarder kronor. 

Klinisk medicin, juridik och samhällsvetenskap

Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom ämnesområdena juridik och samhällsvetenskap. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media. Genom forskarprogrammet för kliniskt verksamma läkare beviljas anslag även till klinisk medicin.

Utbildning för ökad integration

Vetenskapliga akademier, lärosäten och andra etablerade icke vinstdrivande organisationer har möjlighet att söka anslag inom området utbildning för ökad integration. Projekten ska ha ett tydligt fokus på direkta aktiviteter för att öka utbildning och integration in i det svenska samhället.

Anslagspolicy

I enlighet med den av Stiftelsens styrelse antagna anslagspolicy kan universitet, högskolor, de vetenskapliga akademierna och liknande forsknings- och utbildningsinstitutioner erhålla anslag inom i huvudsak tre huvudkategorier; forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential, individuellt stöd till framstående forskare samt inom Stiftelsens stipendieprogram.

Utvärdering

Stiftelsen tillämpar ett omfattande peer review förfarande.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens har till huvudsakligt ändamål att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer, främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller främja vetenskaplig forskning.