Gråt, suckar och skratt ger ny bild av medeltidens människor

Flera av världens specialister på området samlades 2014 till ett vetenskapligt symposium