Anslagspolicy

Stiftelsen har till sitt ändamål att stödja vetenskaplig forskning. Stiftelsens medel ska användas för anordnande av vetenskapliga symposier, forskar-utbildningsseminarier och/eller sommarskolor.

Anslag till symposier, forskarutbildningsseminarier och/eller sommarskolor på forskarutbildningsnivå kan komma ifråga om de:

  • Har en tydlig akademisk förankring och håller hög vetenskaplig kvalitet
  • Har ett tydligt inslag av internationella föreläsare
  • Äger rum i Sverige
  • Redovisar en budget och en realistisk finansiering
  • Använder Stiftelsens – eller donators – namn i offentliga sammanhang

Ett bidrag från stiftelsen kan vara mellan 50 000 - 250 000 kr.