Utlysningar

Utlysningar

Stiftelsens medel ska användas för anordnande av internationella vetenskapliga symposier i Sverige.

Ansökningsperioden startar 1 september. Sista ansökningsdag är 1 oktober.