Beviljade anslag 2017

Marcus Wallenbergs Stiftelse för Internationellt Vetenskapligt Samarbete

Beviljade anslag 2017

Stiftelsen stödjer symposier och konferenser i vilka ett antal experter bereds tillfälle att diskutera vetenskapliga problem av särskilt intresse för svensk forskning.

Sammanlagt har Stiftelsen genom åren beviljat anslag om ett totalt belopp om drygt 39 miljoner kronor till 177 olika vetenskapliga symposier.

Under 2017 beviljades 1,5 miljoner kronor till åtta symposier/konferenser.