Beviljade anslag 2018

Marcus Wallenbergs Stiftelse för Internationellt Vetenskapligt Samarbete

Beviljade anslag 2018

Stiftelsen stödjer symposier och konferenser i vilka ett antal experter bereds tillfälle att diskutera vetenskapliga problem av särskilt intresse för svensk forskning.

Sammanlagt har Stiftelsen genom åren beviljat anslag om närmare 41 miljoner kronor till 181 olika vetenskapliga symposier.

Under 2018 beviljades 780 000 kronor till fyra symposier/konferenser.