Marcus Wallenbergs stiftelse för internationellt vetenskapligt samarbete

Stiftelsen grundades den 30 mars 1976 genom en donation från Skandinaviska Enskilda Banken till hedrande av Tekn. dr Marcus Wallenberg (1899-1982) i samband med att denne avgick som ordförande i bankens styrelse.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har till sitt ändamål att stödja vetenskaplig forskning. Stiftelsens medel ska användas för anordnande av internationella vetenskapliga symposier i Sverige.

Anslag på drygt 38 miljoner kronor

Under 2016 beviljades 665 000 kronor i anslag till fem  symposier. Sedan Stiftelsens grundande har drygt 38 miljoner kronor delats ut till 169 olika vetenskapliga symposier.