Marcus Wallenbergs stiftelse för internationellt vetenskapligt samarbete

Marcus Wallenbergs Stiftelse för Internationellt Vetenskapligt Samarbete

Marcus Wallenbergs stiftelse för internationellt vetenskapligt samarbete

Stiftelsen grundades den 30 mars 1976 genom en donation från Skandinaviska Enskilda Banken till hedrande av Tekn. dr Marcus Wallenberg (1899-1982) i samband med att denne avgick som ordförande i bankens styrelse.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har till sitt ändamål att stödja vetenskaplig forskning. Stiftelsens medel ska användas för anordnande av internationella vetenskapliga symposier i Sverige.

Anslag om närmare 41 miljoner kronor

Under 2018 beviljades 780 000 kronor i anslag till fyra symposier. Sedan Stiftelsens grundande har närmare 41 miljoner kronor delats ut till 181 olika vetenskapliga symposier.