Marcus Wallenbergs stiftelse för internationellt vetenskapligt samarbete

Marcus Wallenbergs Stiftelse för Internationellt Vetenskapligt Samarbete

Marcus Wallenbergs stiftelse för internationellt vetenskapligt samarbete

Stiftelsen grundades den 30 mars 1976 genom en donation från Skandinaviska Enskilda Banken till hedrande av Tekn. dr Marcus Wallenberg (1899-1982) i samband med att denne avgick som ordförande i bankens styrelse.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har till sitt ändamål att stödja vetenskaplig forskning. Stiftelsens medel ska användas för anordnande av internationella vetenskapliga symposier i Sverige.

Anslag på drygt 39 miljoner kronor

Under 2017 beviljades 1,5 miljoner kronor i anslag till åtta symposier. Sedan Stiftelsens grundande har drygt 39 miljoner kronor delats ut till 177 olika vetenskapliga symposier.