Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen för Marcus Wallenbergs Stiftelse för internationellt vetenskapligt samarbete:

Peter Wallenberg Jr, ordförande
Göran Sandberg, vice verkställande ledamot
Kåre Bremer, ledamot
Runar Brännlund, ledamot
Sven Strömqvist, ledamot
Maria Ågren, ledamot

Ingrid Sundström, verkställande ledamot, suppleant