Anslagspolicy

Anslagspolicy

Anslag beviljas främst vetenskapliga projekt inom ekonomi och teknik där forskare från både Sverige och Finland deltar. Även utbildningsprojekt med deltagande från Finland och Sverige kan beviljas anslag.

Stiftelsen finansierar även vetenskapliga symposier inom Stiftelsens program.