Ansökan/riktlinjer

Ansökan/riktlinjer

Stiftelsen stödjer vetenskaplig forskning och utbildning med anknytning till ekonomi och teknik i samverkan mellan Sverige och Finland. Stiftelsen delar årligen ut cirka 4 miljoner kronor.

Vem kan söka?

Ansökningar tas i första hand emot från universitet och högskolor.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar den 1 mars. Sista ansökningsdag är 1 april.

Ansökans utformning

För ansökan ska Stiftelsens ansökningsblankett användas. Innan formuläret fylls i ska det sparas ner lokalt på den dator som används. Dokumentet ska döpas med den sökandes namn.

I ansökan ska anges:

  • Vad ansökan avser - kort beskrivning
  • En fullständig kostnadskalkyl
  • En tidsplan

En fullständig ansökan med bilagor ska skickas med e-post till pws [at] wfab [dot] se

Beslut

Styrelsens beslut avseende beviljad eller avslagen ansökan meddelas sökanden per brev.

Beviljade anslag publiceras på Stiftelsens hemsida i direkt anslutning till beslut.