Beviljade anslag 2018

Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik stödjer forskning, främst ekonomi och teknik i Sverige och Finland.

Beviljade anslag 2018

Stiftelsen har under 2018 beviljat anslag om 3,7 miljoner kronor.
Sedan Stiftelsens grundande har anslag om drygt 64 miljoner kronor delats ut.

Anslag har under 2018 beviljats:

HANKEN Svenska Handelshögskolan, i samverkan med Institutet för Näringslivsforskning
Projektet: Corporate transparency in a turbulent world economy: the role of board and audit committee composition

Kulturfonden för Sverige och Finland
Ledarskapsprogrammet Tandem Leadership Sverige/Finland

Lunds universitet, i samverkan med Jyväskylä och Aalto universiteten
Projektet: Mobility of inventors in Sweden and Finland

Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige
Finlandsinstitutets samhällsseminarier