Stiftelsen

Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik stödjer forskning, främst ekonomi och teknik i Sverige och Finland.

Stiftelsen

Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik

Stiftelsen bildades genom bidrag av svenska och finska företag samt ett antal privatpersoner för att hedra Ekon. dr Peter Wallenberg med anledning av dennes 70-årsdag 1996.

Anslagspolicy

Stiftelsen stödjer vetenskaplig forskning och utbildning med anknytning till ekonomi och teknik i samverkan mellan Sverige och Finland.

Anslag på drygt 64 miljoner kronor

Under 2018 har Stiftelsen beviljat anslag om 3,7  miljoner kronor. Sedan Stiftelsens grundande har drygt 64 miljoner kronor delats ut.

Stiftelsens ändamål 

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att utan begränsning av viss familj, vissa familjer eller bestämda personer främja vetenskaplig forskning eller lämna understöd till beredande av undervisning eller utbildning med anknytning till ekonomi och teknik i huvudsak i Sverige men även i Finland.