Anslagspolicy

Anslagspolicy

Ändamål

Stiftelsens har till ändamål att ekonomiskt stödja privata sjukvårdsinrättningar, vilkas verksamhet inte bedrivs i vinstsyfte.

Ansökningar som direkt rör sjukvård, till exempel sjukvårdsanpassad inredning och medicinsk utrustning uppmuntras.
Anslag som gäller ny-, till- och ombyggnationer samt möbler beviljas restriktivt.