Ansökan

Ansökan

Stiftelsen stödjer icke-vinstdrivande privata sjukvårdsinrättningar och delar årligen ut ca 25 miljoner kronor.

Vem kan söka?

Anslag kan sökas av etablerade institutioner och organisationer.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för våren startar 1 februari. Sista ansökningsdag 1 mars.
Ansökningsperioden för hösten startar 1 augusti. Sista ansökningsdag 1 september.

Ansökans utformning

För ansökan om anslag ska Stiftelsens ansökningsformulär användas. Innan formuläret fylls i ska det sparas ner lokalt på den dator som används. Dokumentet ska döpas med den sökandes namn.

I ansökan ska klart anges:

  • Vad ansökan avser - kort beskrivning
  • En fullständig kostnadskalkyl
  • En tidsplan
  • Organisationens senaste årsredovisning samt stadgar eller bolagsordning
  • En fullständig ansökan jämte bilagor skall inges i ett exemplar

Ansökan skickas via e-post till rrj [at] wfab [dot] se.

Beslut

Stiftelsens styrelse sammanträder normalt två gånger per år och behandlar ansökningar i den takt beredningen hunnit slutföras.

Styrelsens beslut meddelas den sökande brevledes samt publiceras på hemsidan