Reportage

Ny ljusteknik inuti kroppen räddar liv

Cancer i tjocktarmen och matstrupen är allt vanligare sjukdomar i Sverige. För att fler liv ska kunna räddas är det nödvändigt att kunna ställa tidigare diagnoser. Ersta sjukhus i Stockholm är först i landet med en ny avancerad ljusteknik, som gör det möjligt att upptäcka även mycket små förändringar på slemhinnan via endoskopi. Därmed kan man snabbare hitta personer som befinner sig i riskzonen.

Endoskopi innebär att man med fiberoptik undersöker kroppens inre organ. Utvecklingen av instrument har varit fantastisk. För många år sedan tvingades patienten svälja ett stelt plaströr med en liten lampa. Numera skickas ljus och bild genom en böjlig, tunn slang som innehåller en mängd tunna glasfibertrådar. Via linser och prismor sprids ljuset inuti kroppen och både läkare och patient kan följa allt som händer på en tv-skärm.

Nu har Ersta sjukhus tagit ännu ett steg, berättar Margareta Danelius, verksamhetschef vid Medicinkliniken. I nya högupplösande instrument kan man med olika sorters ljus upptäcka även väldigt små förändringar på slemhinnan. Förut var det endast möjligt genom att ta vävnadsprover och analysera dem i mikroskop.

– Nu hoppas vi rädda liv genom att i ett tidigare stadium hitta patienter som riskerar att utveckla cancer. Glädjande är också att vissa patienter direkt kan få ett lugnande besked om att det inte är någon fara för sjukdom.

Patientskolor

Årligen utförs cirka 7 000 endoskopiundersökningar vid Ersta sjukhus. Skonsam behandling, personligt bemötande och undervisning är viktiga ledord. I särskilda patientskolor kan man lära sig mer om sin egen kropp, sjukdomar, behandlingar och olika undersökningar. Och skulle undersökningen visa på cancer får patienten genast träffa en kirurg, i stället för att åka hem och vänta på en ny remiss med posten.

– Vi har ett nära samarbete mellan våra olika avdelningar. Därför kan patienten genast få träffa en kirurg och diskutera vad en behandling innebär. Det blir personligare, snabbare och inte minst säkrare för patienten, säger Margareta Danelius.

Diffus symptom

Dilemmat är att cancertumörer i mage och tarm sällan ger tillräckliga symptom. De växer inne i stora hålformade organ och påverkar inte de naturliga funktionerna i kroppen förrän tumören blivit stor, berättar Staffan Gröndal, verksamhetschef vid Kirurgkliniken.

– Då kan det vara för sent för en lyckad behandling. Men om tumörerna är små kan de hyvlas bort och patienten slipper få en stor del av tarmen bortopererad med efterföljande stomi. Därför är mycket vunnet att upptäcka sjukdomar så tidigt som möjligt för att kunna behandla så tidigt som möjligt.

I framtiden kan behandlingen sannolikt förenklas ytterligare genom att kombinera endoskopi med kirurgi, berättar Margareta Danelius.

– Det vore förstås en fantastisk möjlighet att via endoskopin inifrån kunna hyvla bort även ganska stora tumörer. Mycket skonsammare för patienterna, men där är vi inte ännu. Ersta diakoni vill vara ledande inom forskning och utveckling och kunna erbjuda utrustning och teknik som är till gagn både för patienter och medarbetare. Stödet från Stiftelsen är av avgörande betydelse för att vi ska kunna skapa ett modernt och effektivt mag-tarmcentrum. En del av anslaget går även till att utrusta en ny operationssal, som innebär att vi kan förbättra omhändertagandet av de allt fler patienter med grav övervikt som söker vård hos oss.