Reportage

Patientnära forskning

Sophiahemmet är känt för sin goda omsorg om patienterna. Nu tas nästa steg i att kunna erbjuda ännu bättre vård genom inrättandet av ett eget laboratorium. Det skapar ytterligare möjligheter för patientnära forskning.

Huvudfasaden i rött tegel är en bekant silhuett vid Valhallavägen i centrala Stockholm. Sjukhuset invigdes 1889 och fick sitt namn efter drottning Sophia, Oscar II:s gemål.

Drygt 120 år senare är Sophiahemmet Sveriges största privata sjukhus. Verksamheten bedrivs som en ideell förening utan vinstsyfte och majoriteten av patienterna, tre fjärdedelar, remitteras från Landstinget. Endast en fjärdedel av vården är privatfinansierad.

Forskning ger bättre livskvalitet

Inte bara vid sjukhuset utan även vid Sophiahemmets Högskola utövas omfattande forskning, främst inom omvårdnadsvetenskap, berättar Maria Kumlin, docent och studierektor för forskning och nu även ansvarig för det nya forskningslaboratoriet.

– Forskning ligger bakom god sjukvård för patienterna och vi vill gärna förlägga mer aktiv forskning hit. Stiftelsens anslag används nu för att skapa ett toppmodernt laboratorium med utrustning som annars bara återfinns på de stora universitetssjukhusen. Tekniker som separering, ELISA för att detektera antikroppar och immunohistokemisk färgning blir tillgängliga och man får möjlighet att titta på genuttryck och olika biomedicinska markörer i blodet.

– Bland annat handlar det om mag- och tarmsjukdomar, diabetes och astma- och lungsjukdomar. Det finns ett stort intresse av att kunna följa upp effekten av behandlingar och se om patienter riskerar en försämring. Vi kan också koppla ihop sjukvården med beteendemedicin och undersöka samspelet mellan behandling och psykologiska aspekter, säger Maria Kumlin.

Hög akademisk nivå

Tidigare har Sophiahemmets läkare måst samverka med bland annat Karolinska Institutet för att kunna genomföra liknande analyser. Nu görs besparingar av både tid och pengar, samtidigt som den egna forskningen stärks.

Redan i dag har många av sjukhusets 230 läkare forskarbakgrund. I de vindlande korridorerna kan man stöta på inte mindre än omkring 80 medicine doktorer och 15 professorer, berättar Peter Seger, vd för Sophiahemmet. Vid högskolan finns ytterligare ett 20-tal disputerade forskare samt lika många doktorander.

– Det är en akademisk nivå jämförbar endast med universitetssjukhusen. Alla är visserligen inte aktiva forskare längre, men vi tror att fler kommer att stimuleras till ny forskning genom den här satsningen. Med en åldrande läkarkår är det också viktigt att kunna rekrytera yngre ambitiösa läkare, och för dem blir det attraktivt att inte behöva ge upp sin forskning när de kommer till oss.

– Det allra viktigaste för oss är att vi kan ge våra patienter ännu bättre sjukvård, säger Peter Seger.

Sophiahemmets syfte är att främja god omvårdnad. Stiftelsens generösa anslag underlättar för oss att uppnå bättre vård för patienterna och att komma fram till nya vetenskapliga resultat. Vi kan fördjupa kompetensen i vissa specialiteter och utveckla de verksamheter som finns på sjukhuset och högskolan. I normala kalkyler kan man inte försvara en sådan satsning, så därför är det fantastiskt för oss att nu kunna genomföra detta.