Beviljade anslag 2016

Under år 2016 beviljades anslag om nästan 16 miljoner kronor. Sedan Stiftelsens grundande har drygt 387 miljoner kronor delats ut.

Anslag 2016:

Ersta Diakoni
Medicinteknisk utrustning till Ersta sjukhus

Föreningen Blomsterfonden
Ökad  patientsäkerhet i vården med hjälp av avancerade tekniska hjälpmedel

Stockholms Sjukhem
Hjälpmedel i rehabiliteringsvård

Stiftelsen Mälargården Rehab Center
Medicinsk utrustning

Sophiahemmet ideell förening
Investering mikroskop neurokirurgi

Föreningen Blomsterfonden
Ökad  kvalitetssäkring i vården genom införande av e-Läkemedel och e-Planering

Sophiahemmet ideell förening
Inköp av narkosapparat Aisys

Sophiahemmet ideell förening
Uppgradering övervakningsmonitorer

Sophiahemmet ideell förening
Intraoperativ nervstimuleringsapparat

Bräcke diakoni
Implementera undersökning med Ultraljudsscanner på mottagningen för ökad vård kvalité!

Bräcke diakoni
Evidensbaserad mätning av handfunktion

Kungsholmens sjukvårdsförening
Utrustningsuppdatering