Beviljade anslag 2018

Anslag 2018

Medicinsk teknisk utrustning vid organisationernas olika anläggningar

  • Stiftelsen Bräcke diakoni 
  • Ersta diakoni, ideell förening
  • Sophiahemmet ideell förening
  • Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshem
  • Stiftelsen Mälargården Rehab Center
  • Stiftelsen Spinalis
  • Stiftelsen Stockholms Sjukhem
  • Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux, ideell förening