Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen för Ruth och Richard Julins Stiftelse

Rolf Julin, ordförande 
Sören Mellstig, ledamot
Peter Möller, ledamot
Hans Wibom, ledamot

Richard Julin, suppleant
Ulf Thornander, suppleant
Richard Åhlberg, suppleant