Anslagspolicy

I enlighet med den av Styrelsen fastlagda anslagspolicyn stödjer Stiftelsen i huvudsak tillkomsten av rättsvetenskapliga verk.

Stiftelsen finansierar även postdoktjänster. 

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att främja tillkomsten av rättsvetenskapliga verk huvudsakligen genom ekonomiska bidrag till författare och bestridande av kostnader förenade med verkens tillkomst.