Utlysningar

Utlysningar

Stiftelsen stödjer i huvudsak tillkomsten av rättsvetenskapliga verk men utlyser även postdoktjänster.

Författarbidrag rättsvetenskapliga verk

Ansökningsperiod
Ansökningsperioden för vårens ansökningar startar 1 mars. Sista ansökningsdag är 1 april.
Ansökningsperioden för höstens ansökningar startar 1 september. Sista ansökningsdag 1 oktober.

Program för finansiering av postdoktjänster

Stiftelsen utlyser medel för:

  • Finansiering av postdoktjänst i rättsvetenskap i anslutning till avslutad disputation.

Anslaget kan avse lön och lönebikostnader samt kostnader för resor och konferenser. 

Stiftelsen ser gärna ansökningar inom det handelsrättsliga området med speciellt fokus på investerarskydd, handelshinder etc i samband med internationella (fri)handelsavtal. 

Vem kan söka?

Behöriga att söka är de som nominerats av sin fakultet. Doktorsexamen ska inte vara äldre än två år. Varje fakultet har möjligt att nominera upp till tre forskare, dessa ska rangordnas av fakulteten.

Ansökningsperiod
Ansökningsperioden startar 30 september. Sista ansökningsdag är 31 oktober.

Den som vill anmäla sitt intresse för programmet ska vända sig till respektive universitets institution.

Kontaktpersoner:

Göteborgs universitet
Tomas Erhag
Thomas [dot] Erhag [at] law [dot] gu [dot] se

Umeå universitet
Annett Wolf
annett [dot] wolf [at] umu [dot] se

Lunds universitet
Helena Josefsson
helena [dot] josefsson [at] jur [dot] lu [dot] se

Uppsala universitet
Mikael Hansson
mikael [dot] hansson [at] jur [dot] uu [dot] se

 

Örebro universitet
Joakim Nergelius
joakim [dot] nergelius [at] oru [dot] se