Nordiska Juristpriset

Nordiska Juristpriset

Nordiska Juristpriset, "Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser", instiftades 1980 av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Priset delas ut i samband med de nordiska juristmötena, vilka hålls vart tredje år i någon av de nordiska huvudstäderna.

Priset har fram till 2017 delats ut 13 gånger. Den första utdelningen skedde 1981. Enligt stadgarna för priset skall detta tilldelas nordiska jurister som erkänsla för särskilt framstående praktiskt eller teoretiskt rättsvetenskapligt författarskap.

Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning som är grundat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utser pristagare på grundval av förslag från juristmötesstyrelserna i samtliga nordiska länder.

2017 års prisstagare

Vid en ceremoni, den 24 augusti 2017, i samband med öppnandet av det fyrtioförsta nordiska juristmötet i Helsingfors utdelade Finlands Högsta domstols tidigare ordförande Leif Sevón, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser till professor Mads Bryde Andersen, Köpenhamns universitet. Prissumman var 1.000.000 kronor.

Institutet för Rättsvetenskapliga Forskning motiverar sitt beslut: För ett omfattande och högklassigt författarskap inom skilda rättsområden och för en ledande roll inom den nordiska rättsvetenskapliga forskargemenskapen.