Beviljade anslag 2017

Stiftelsen för Rättsvetenskaplig forskning

Beviljade anslag 2017

Stiftelsen för Rättsvetenskaplig forskning

Under 2017 har Stiftelsen beviljat 2,5 miljoner kronor i anslag. Från bildandet 1947, har nästan 69 miljoner kronor beviljats anslag och stipendier.

Bidrag har under 2017 lämnats till framställande av nya rättsvetenskapliga verk. Fortsatt bidrag har lämnats till ett flertal arbeten samt till tryckningsbidrag och mindre anslag.