Beviljade anslag 2018

Stiftelsen för Rättsvetenskaplig forskning

Beviljade anslag 2018

Stiftelsen för Rättsvetenskaplig forskning

Under 2018 har Stiftelsen beviljat 3,5 miljoner kronor i anslag. Från bildandet 1947, har nästan 72,5 miljoner kronor beviljats anslag och stipendier.

Bidrag har under 2018 lämnats till framställande av nya rättsvetenskapliga verk. Fortsatt bidrag har lämnats till ett flertal arbeten samt till tryckningsbidrag och mindre anslag. Dessutom har en postdoktjänst beviljats.