Forskningsbidrag och stipendier 2018

Stipendier för rättsvetenskapliga verk 2018

Mattias Derlén, EU-rätt på svenska

Ulf Bernitz, Rättskyddet i Europarätten

Torkel Gregow, Forskning om fordringspreskription och Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m.

Axel Hilling, Perspektiv på skatterätten,bok för svenska studenter på grund- och och fördjupningsutbildning i svensk offentlig rätt, särskilt skatterätt

Maria Hilling, Rättsbildningen in den internationella inkomstskatterätten, lärobok för skatterättsliga studier vid svenska juristutbildningar

Bengt Lindell, Osäkerheter och tveksamheter - vid val mellan olika beslutsalternativ i rättegång. En metodfråga

Ulf Linderfalk, International Law as a System of Knowledge                                                                                                                                                                                    

Magnus Schmauch, Processen i Tribunalen och EU-domstolen

Maria Sjöholm, International human rights law and gender-based violence in online spaces – piercing the private sphere of cyberspace

Cristina Trenta, Hållbarhet och skatterättens roll

Jenny Julén Votinius, Föräldraledighetslagens missgynnandeförbud - de tio första åren, benämnt Föräldraledighetslagen i svensk och EU-rättslig arbetsmarknadskontext – ett utvecklingsperspektiv

Postdoktjänst

Lydia Lundstedt, Stockholms universitet, Projektet: Kan du bevara en hemlighet? Skydd för företagshemligheter i en globaliserad värld

Love Rönnelid, Uppsala universitet, Internationell investeringsrätt och utvecklingsstrategier