Stiftelsen för Rättsvetenskaplig forskning

Stiftelsen för Rättsvetenskaplig Forskning

Stiftelsen för Rättsvetenskaplig Forskning, SRF, tillkom 1995 genom en ombildning av Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning, IRF.

Institutet grundades 1947 genom en donation av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse till hedrande av bröderna Knut Agathon Wallenbergs och Marcus Laurentius Wallenbergs minne.

Sedan Institutets bildande har närmare 72,5 miljoner kronor beviljats i anslag varav, efter Stiftelsens grundande, närmare 61,5 miljoner kronor till olika stipendier och projekt.

Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning, IRF, utgör en del av Stiftelsen. Institutets uppgift är att tillgodose Stiftelsens ändamål att främja tillkomsten av rättsvetenskapliga verk.