Styrelsen

Styrelsen

Stiftelsens styrelse fattar beslut om anslag och policy medan Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning och dess angelägenheter sköts av Institutets styrelse.

Styrelsen för Stiftelsen för Rättsvetenskaplig Forskning

Marcus Wallenberg, ordförande
Dick Lundqvist, verkställande ledamot                              
Johan Hirschfeldt, ledamot

Styrelsen för Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning

Johan Hirschfeldt, ordförande
Dick Lundqvist, verkställande ledamot
Teresa Simon Almendal, ledamot
Michael Bogdan, ledamot
Torgny Håstad, ledamot