Anslagspolicy

Anslagspolicy

Stiftelsen delar ut stipendier för studier i utlandet omfattande minst ett läsår. I de fall utbildningen är längre än ett år ska ansökan omfatta hela studieperioden.

Studierna ska vara inriktade mot industriellt företagande och kan omfatta samtliga ämnesområden. 

Stipendier för del av svensk kandidat- eller masterutbildning beviljas inte. Ej heller stipendier för praktik under pågående svensk utbildning beviljas. 

Ändamål

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att åt svenska män och kvinnor med fallenhet och intresse för internationellt industriellt företagande bereda möjligheter till utbildning inom detta område.