Beviljade stipendier 2017

Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse

Beviljade stipendier 2017

Stiftelsen har under 2017 beviljat 26 stipendier för utlandsstudier. Huvuddelen av stipendierna avser studier i USA och Storbritannien.

Totalt beviljat belopp under året uppgår till 14,6 miljoner kronor. Sedan Stiftelsens grundande har nästan 2 808 stipendier delats ut, motsvarande drygt 525 miljoner kronor.