Beviljade stipendier 2018

Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse

Beviljade stipendier 2018

Stiftelsen har under 2018 beviljat 30 stipendier för utlandsstudier. Huvuddelen av stipendierna avser studier i USA och Storbritannien.

Totalt beviljat belopp under året uppgår till 23,3 miljoner kronor. Sedan Stiftelsens grundande har 2 838 stipendier delats ut, motsvarande drygt 548 miljoner kronor.