Styrelsen

Styrelsen

Peter Wallenberg Jr, ordförande
Ingrid Sundström, verkställande ledamot
Leif Johansson, ledamot
Håkan Mogren, ledamot
Göran Sandberg, ledamot
Jacob Wallenberg, ledamot
Marcus Wallenberg, ledamot

Lovisa Cavalli Wallenberg, suppleant