Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse för utbildning i internationellt industriellt företagande

Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse

Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse för utbildning i internationellt industriellt företagande

Marcus Wallenberg verkade under ett långt liv för svensk industri och att främja företagens internationalisering. 1982 grundades Stiftelsen för att hedra Tekn. dr. Marcus Wallenbergs (1899-1982) minne. Grundandet kunde ske genom bidrag från svenska företag, organisationer och privatpersoner. 

Stiftelsens ändamål skulle vara att ”åt svenska män och kvinnor med fallenhet och intresse för internationellt industriellt företagande” ge möjlighet till utbildning.

 548 miljoner kronor

Sedan instiftandet har 2 838 stipendier delats ut till ett belopp om 548 miljoner kronor för utlandsstudier och för egna företagares specialstudier inom sin bransch.